Find

Директиви на ЕС за Еко-дизайн и енергийното етикетиране

Новите регламенти на ЕС сочат пътя към по-зелено бъдеще. Vaillant ви помага ,за да го постигнете.

На 26 септември 2015 г., новите регламенти на ЕС влизат в сила, което ще се отрази на пазара за котли и отоплителни системи. Известна като ErP (Енергийно-свързани Продукти) Директива, тя установява правно обвързващи критерии за енергийна ефективност и за емисии.

В резултат на това се преустановява от тази дата производството и монтажа на некондензационни (конвенционални) котли, кондензните котли сега стават стандартно решение за повечето домове.

Енергийното етикетиране - Да помогнем на клиентите си да направят информиран избор

От 26-ти септември, 2015 за котлите, отоплителните системи и бойлерите за битова гореща вода, ще трябва да се покаже енергиен етикет. Точно както етикетите на битови уреди като перални машини и хладилници, тези уреди и системи ще се класифицират с лента за ефективност, вариращи от G до А ++ и G до А – съответно за котли и бойлери.

Отбелязване на ефективността - прилагане и производство на етикети

Производителите трябва да предоставят етикетите на продуктите и информационни листове заедно с всички свои продукти. Както нашите партньори, трябва да се гарантира, че те са винаги на показ с продуктите и че

информационните листове са винаги на разположение на клиентите.

Използвайки нашия безплатен онлайн инструмент, създаването на етикети е толкова лесно - въведете данните и щракнете „ печат“.

По същия начин, всичко, което трябва да направите, за да създадете етикет за отоплителната система е да попълните въпросника стъпка по стъпка.